Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.


POSKYTUJE:

- celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v Zavare (muži)

- týždennú pobytovú a ambulantnú sociálnu službu v Trnave (muži aj ženy)

- ambulantnú sociálnu službu v Galante

(muži aj ženy)

- terénnu sociálnu službu v Galante (prepravná služba)

"Zvykne sa vravieť:
Kde je vôľa, tam je cesta.
Ja si však dovolím tvrdiť:
Kde je určitý cieľ,
tam je i vôľa."
(Victor Frankl)
.......................................................
ADRESA
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Hlavná 1
919 26 Zavar
Telefón: 033 55971 07
dsshumanum@zupa-tt.sk
IČO: 00611930

Satelitné pracovisko I.
Stromová 35
Trnava 917 02
033 55371 73

Satelitné pracovisko II.
Hodská 1228
Galanta  924 01
031 5501006

riaditeľka:
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

kvalitár:
PhDr. Románová Mariana
romanova.mariana@zupa-tt.sk

sociálna pracovníčka:
Mgr. Majková Michaela
majkova.michaela@zupa-tt.sk


zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko I.- DSS Trnava, Stromová 35

PhDr. Tibenská Iveta
tibenskaiveta@gmail.com
+421 335537173
zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko II.- Galanta, Hodská 1228

PhDr. Pavlovičová Tatiana
navzajom.lepsi@zupa-tt.sk
+421 315501006
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky